Chiếu trúc Cao Bằng 0,9×1.9m

Mô tả sản phẩm chiếu trúc Cao Bằng 0,9×1.9m Chiếu trúc Cao Bằng 0,9×1.9m là loại chiếu cây nan thẳng được làm bằng tre, trúc sao tự nhiên lấy từ trên núi đá nên đảm bảo chất lượng, tránh mối mọt. Nhờ đó sản phẩm này có thể đáp ứng được nhu cầu sử dụng […]

Read More »