Kinh nghiệm phượt đảo Cái Chiên – hòn đảo hoang sơ đấy là một hòn đảo mới nổi lên và đang thu hút nhiều dân

Đảo Cái Chiên nằm tại huyện Hải Hà, TP Quảng Ninh – đấy là một hòn đảo mới nổi lên & đang lôi kéo nhiều dân du ngoạn bụi và du lịch bởi cảnh đẹp hoang sơ của hòn đảo này. Đảo đang hoàn thiện cơ sở hạ tầng và chưa được khai phá mạnh […]

Read More »

Grass is often greener Above the other side Hardly a week goes By means of without a Vietnamese Parent telling me if they can afford

Why then would affluent Vietnamese parents rush to have their children educated abroad aside from the obvious status that an overseas education generates? Hardly a week goes By means of without a Vietnamese Parent telling me if us can afford it they’ll send their children to be educated abroad & the U.S. is the first […]

Read More »