Top 10 trường ĐH đào tạo và huấn luyện khoa học máy vi tính tốt nhất thế giới

Mỹ áp đảo trong bảng xếp hạng top 10 những trường khoa học máy tính của Times Higher Education với sự góp mặt của 5 thay mặt.

Times Higher Education vừa có phát ngôn bảng xếp hạng những trường đào tạo ngành Khoa học máy tính xách tay cực tốt thế giới dựa trên những phân tích về số bài báo được trích dẫn, thu nhập (từ chuyển giao kiến thức), triển vọng nước ngoài, phân tích, quality giảng dạy (môi trường học tập).

==>> Xem thêm gia sư uy tín môn hóa 10 :   gia sư hóa lớp 10

dưới đây là danh sách 10 ngôi trường nổi tiếng có chất lượng đào tạo và huấn luyện ngành Khoa học máy tính rất tốt thế giới:

1. đại học Stanford (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo và giảng dạy ngành Khoa học máy tính: 93,1

Xếp hạng toàn cầu (theo Times Higher Education): 3

2. Viện technology Massachusetts (Mỹ)

Điểm định hình đào tạo ngành Khoa học máy tính: 92,2

Xếp hạng thế giới: 5

3. ĐH Oxford (Anh)

Điểm định hình huấn luyện và đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,9

Xếp hạng thế giới: 1

4. ETH Zurich – Viện công nghệ Liên bang Thụy Sĩ (Thụy Sĩ)

Điểm đánh giá đào tạo và huấn luyện ngành Khoa học máy tính: 91,5

Xếp hạng thế giới: 10

5. ĐH Cambridge (Anh)

Điểm đánh giá huấn luyện và đào tạo ngành Khoa học máy tính: 91,4

Xếp hạng thế giới: 2

6. Viện technology California (Mỹ)

Điểm định hình huấn luyện và đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6

Xếp hạng thế giới: 3

7. đại học Carnegie Mellon (Mỹ)

Điểm định hình đào tạo ngành Khoa học máy tính: 89,6

Xếp hạng thế giới: 24

8. Viện technology Georgia (Mỹ)

Điểm đánh giá đào tạo và huấn luyện ngành Khoa học máy tính: 89,3

Xếp hạng thế giới: 33

9. đại học Hoàng gia London (Anh)

Điểm định hình huấn luyện và đào tạo ngành Khoa học máy tính: 88

Xếp hạng thế giới: 8

10. đại học Bách khoa Liên bang Lausanne (Thụy Sĩ)

Điểm đánh giá giảng dạy ngành Khoa học máy tính: 87,8

Nguồn: Tổng hợp trên mạng