Trung tâm báo cháy Địa Chỉ FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127 đặt chuẩn UL 864 9th edition

cung cấp trung tâm báo cháy Showroom FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127 chính hãng nhập khẩu, đặt chuẩn chỉnh UL 864 9th edition, dùng phương thức truyền kỹ thuật số DCP của Hochiki, giúp truyền tin nhanh, dùng dây tiêu chuẩn, không cần dây xoắn bọc giáp cho SLC loops, SLC loops có thể nối kết theo kiểu Class B (style 4) & Class A (style 6 hoặc 7),… chi tiết xem content bên dưới:

==>> Tham khảo: http://lapdatbaochay.net/

những tác dụng chuẩn mức của trung tâm báo cháy ADD FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

– Mỗi loop có tới 127 đầu báo/modules, and thêm 127 analog sounder bases (đế đầu báo có sẵn còi báo động), tổng cộng 254 thiết bị Địa chỉ cửa hàng.

– 4 mạch NAC – Class B (style Y), 2.5 Amp mỗi mạch.

– màn hình LCD có 8-line x 40 ký tự = 320 ký tự.

– hoàn toàn có thể lập trình mức cảm ứng cho các dòng thiết bị và chính sách chạm màn hình tự động thay đổi giữa ngày and đêm.

– Có 2 hoặc 4 loop (tùy chọn)

==>> Xem thêm : http://lapdatbaochay.net/nhung-dac-tinh-noi-bat-cua-tu-trung-tam-bao-chay-hcv-248-zone-thuong/

 

 


Trung tâm báo cháy Showroom FireNET Hochiki 2/4 Loop FN-2127/FN-4127

– RS-485 bus để nối mạng lên tới mức 64 tủ (tùy chọn)

 – Là dòng thiết bị báo cháy Hochiki có 2 cổng giao tiếp RS-232 để lập trình qua PC & nối máy in.

– Công cụ Loop Explorer Windows® để cấu hình hệ thống and lập trình

– cao nhất 500 zone bên trên một khối hệ thống
– 5 rờ-le Form C (1A – 30VDC) có thể lập trình đc (Fire1, Fire2, trouble, supervisory, aux.).
– Nguồn phụ 500mA @ 24 VDC

– Cỏng RS485 slave bus để lan rộng – có tới 31 bo FN-4127-IO hoặc 15 bộ hiển thị phụ FN-LCD-S và 16 bo FN-4127-IO rất có thể nối kết.

– chức năng Walk Test

– chức năng kiểm chứng thông báo báo động
– Đặc tính tự dò đọc thiết bị trên loop.
– màn hình thông báo hỗ trợ và báo động
– tác dụng Fire Drill test

– được UL duyệt cho phép nối kết mạng monitoring (Central Station) khi nối kết thêm thiết bị Bosch D9068 Contact dialer.

– các thiết bị tương thích: FN-4127-SLC, FN-4127-NIC, FN-4127-IO, FN-LCD-S, ALK-V, ALG-V, ATG-EA, ACA-V, YBN-NSA-4, DH98-AR, HSB-NSA-6, DH98-A, FRCME-M, FRCMA, FRCMA-I, FN-LCD-N,SOM, SOM-A, SOM-AI, R2ML, R2ML-I, R2MH, R2MH-I, SCI, DIMM, CZM, ASB, AMS

– Điện áp đầu vào 120VAC hoặc 240VAC

 – tác dụng Lý Do & kết quả (Cause and Effect) rất linh động, gồm: 

* tác động có điểu kiện – Lý Do & công dụng

* Không chất nhận được một số trong những tác dụng

* Chọn chế độ Test.

Nguồn : Tổng hợp trên mạng