Hiểu để làm hạch toán kế toán doanh nghiệp hiệu quả

Kế toán viên cần nắm rõ các yêu cầu về hạch toán tài chính doanh nghiệp như thế nào cho phù hợp, hiệu quả. Đây là bước quan trọng để kiểm soát, theo dõi cung cấp giải pháp kịp thời cho chủ doanh nghiệp đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp.

Hạch toán tài chính doanh nghiệp phức tạp, cần công cụ hỗ trợ để thao tác dễ dàng, hiệu quả hơn. Nhiều kế toán viện download phần mềm kế toán về sử dụng, nhằm khắc phục hạn chế của công cụ excel. Tuy nhiên, chuyên môn nghiệp vụ của người thực hiện vẫn quan trọng nhất. Cần hiểu về hạch toán kế toán cho doanh nghiệp như thế nào để thực hiện hiệu quả?

Đặc điểm hạch toán kế toán là công việc gì?

Hạch toán là công việc quan trọng, giúp người đứng đầu có cái nhìn đúng đắn về sự phát triển, lợi nhuận, vấn đề tài chính của doanh nghiệp. Hạch toán kế toán là một phần của hoạt động hạch toán tổng thể, với những đặc điểm riêng khác biệt với hạch toán thống kê và nghiệp vụ. Đặc điểm cụ thể của hạch toán kế toán:

  • Phản ánh lại toàn bộ các vấn đề tài chính liên quan đến vật tư, nguyên liệu sản xuất, tiền vốn doanh nghiệp. Hạch toán kế toán nghiên cứu về các vấn đề vốn kinh doanh, hoạt động của vốn doanh nghiệp. Cung cấp thông tin động về vấn đề vốn, tuần hoàn vốn… giúp xây dựng bức tranh tổng thể về sản xuất kinh doanh.
  • Hạch toán kế toán sử dụng 3 loại thước đo: tài sản, vốn và tiền. Tuy nhiên tiền là công cụ và thước đo được sử dụng nhiều nhất. Kết quả từ hạch toán kế toán cung cấp các tiêu chí tổng hợp phục vụ lên kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp.
  • Hạch toán sử dụng các công cụ: chứng từ, ứng đối tài khoản, tính giá hay tổng hợp cân đối kế toán… Nhằm đảm bảo các tiêu chí đưa ra chính xác và hợp pháp.

Nguyên tắc hạch toán kế toán đúng quy định

Vấn đề hạch toán kế toán cần được thực hiện chính xác, đúng quy định. Kế toán viên cần nắm rõ các quy định trong thông từ 133 hoặc 200, lựa chọn hình thức kế toán phù hợp với doanh nghiệp. Người thực hiện cần nắm rõ các nguyên tắc kế toán hạch toán theo quy định tại thông tư 200, cần tuân thủ như sau:

  • Kế toán viên cần mở sổ kế toán và ghi chép liên tục thông tin phát sinh từ các khoản thu, chi, xuất nhập… tại mọi thời điểm để kiểm tra đối chiếu rõ ràng.
  • Các khoản tiền được ký gửi, ký cược tại doanh nghiệp sẽ được quản lý hoàn toàn giống tiền của doanh nghiệp.
  • Các khoản thu – chi cần lập phiếu thu chi, hóa đơn chứng từ theo quy định, đồng thời có chữ ký xác nhận rõ ràng.
  • Theo dõi tỷ giá tiền ngoại tệ, các phát sinh tiền ngoại tệ, hoạt động hạch toán quy đổi ra tiền Việt nam đồng.

Hạch toán kế toán là một dạng trong hạch toán tài chính, phản ánh lại tình hình vật tư, tài sản doanh 

nghiệp một cách chính xác cho giám đốc. Yêu cầu người thực hiện cần hiểu về phương pháp hạch toán, đối tượng, các vấn đề và thông tin liên quan…

Sử dụng phần mềm kế toán tại https://sme.misa.vn/62760/download-phan-mem-ke-toan-mien-phi-full-16-phan-he/ sẽ hỗ trợ kế toán viên dễ dàng thao tác, phân loại công việc, lựa chọn giải pháp hạch toán kế toán hiệu quả cho doanh nghiệp.