Mẹo để học giỏi các môn toán lý hóa việc lựa chọn môn học thiên về tư duy và con số là 1 trong thách thức lớn

Với Anh chị em khối A, việc lựa chọn môn học thiên về tư duy và số lượng là 1 thách thức lớn. Làm sao để học cân bằng được cả Toán Lý Hóa mà các môn khác như Văn, Sử, Địa… vẫn cân bằng được? Tôi xin chia sẻ với bạn đọc mẹo học […]

Read More »

Mẹo để học xuất sắc các môn toán lý hóa việc chọn lựa môn học thiên về tư duy & số lượng là 1 trong thách thức lớn

Với Các bạn khối A, việc chọn lựa môn học thiên về tư duy and số lượng là một thách thức lớn. Làm sao để học cân bằng đc cả Toán Lý Hóa mà các môn khác như Văn, Sử, Địa… vẫn cân bằng được? Tôi xin chia sẻ với bạn đọc mẹo học giỏi […]

Read More »