Đinh lăng khô là dòng sản phẩm chế biến từ củ tươi thái lát lấy phần nạc nhất của củ hay hoàn toàn có thể gọi là rễ

Đinh lăng khô là dòng sản phẩm chế biến từ củ tươi thái lát lấy phần nạc nhất của củ hay rất có thể gọi là rễ tiếp nối đc chế biến and sấy sạch. yêu cầu khi chế biến phải đảm bảo an toàn rễ đinh lăng khô phải trắng, thơm độ dòn xuất sắc […]

Read More »