Làm như thế nào để học xuất sắc môn hóa học không những với Hoá mà tất cả những bộ môn khoa học

1. Học các vấn đề lý thuyết của hóa học : không chỉ có với Hoá mà tất cả các bộ môn khoa học, việc đầu tiên là phải “dung nạp” nội dung lý thuyết của nó. bọn họ cần nắm định nghĩa, khái niệm, cần thiết hơn là phải hiểu được bản chất của vấn […]

Read More »

Làm thế nào để học xuất sắc môn hóa học không chỉ là với Hoá mà tất cả những bộ môn khoa học

1. Học các vấn đề định hướng của hóa học : không chỉ có với Hoá mà tất cả các bộ môn khoa học, việc thứ nhất là phải “dung nạp” nội dung kim chỉ nan của nó. chúng ta cần nắm định nghĩa, khái niệm, quan trọng hơn là phải hiểu được thực chất của […]

Read More »