Giáo viên giỏi Cao Đẳng Vĩnh Phúc chuyên dạy kèm môn Tiếng Anh, Tiếng Việt

Là Giáo viên khoa Tiếng Anh trường Cao Đẳng Vĩnh Phúc
Sống tại Kim Long Tam Dương Vĩnh Phúc – Tam Dương – Vĩnh Phúc
Xin chào mọi người ! Mình là giáo viên Tiếng Anh. Mình đã từng dạy gia sư cho các em tiểu học và THCS. Ai có nhu cầu liên hệ với mình nhé 🙂